Wednesday, January 02, 2013

BANDUNG - Angkutan


Angkutan atau mini van, industri angkutan di Bandung di monopoli oleh suku Batak. Dalam suku ini ada yang beragama Islam dan kristian. Jadi berhati hati jika hendak makan di kedai makan yang kita tak pasti milik siapa, jangan sekali kali masuk ke kedai " lapoo ". Kedai ini tidak halal bagi warga islam dan ada minuman seperti tuak disediakan untuk para supir angkutan. Saya jarang nampak warga Malaysia yang berani mengunakan angkutan. Banyak kes seluk saku semasa mengunakan angkutan.

No comments:

Post a Comment